cijene 2009

Cijene su izražene u Euro valuti i uključuju doručak.
jednokrevetna
100,00
dvokrevetna kao jednokrevetna
118,00
dvokrevetna
140,00
trokrevetna
170,00
cetverokrevetna
190,00
Postoji mogućnost sklapanja konvencija sa poduzećima, firmama
i putnim agencijama i popusta za stalne goste.
Zainteresirani mogu poslati pismeni upit faksom na br. +39/40/369727
ili telefonirati na br. +39/040/369680
i contaktirati izravno direkciju hotela. Direktor je gospodin Sergio Stern.
E-mail adresa: info@hotel-milano.com.
Cijena najma sale za sastanke i konferencije određuje se u skladu sa potrebnom opremom, sa satnicom i vremenom korištenja sale.
J C B
mogućnost plaćanja sa glavnim kreditnim kartcama
SPECIJALNA PONUDA

stranica na talijanskom( » )